Informationstexter utskickade till deltagande skolor i Svenska Skoldatanätet

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:
Volym:
1
Förvar:
X
Referens:
Se även föremål 53 för pärmen handlingarna ursprungligen förvarades i.
Titel:
Informationstexter utskickade till deltagande skolor i Svenska Skoldatanätet
Kommentar:
Dessa handlingar är arkivbildarens referensexemplar av handlingar som tillsammans skickades i en pärm ut till varje deltagande skola. De innehåller bland annat kontaktinformation till olika support- och ledningsfunktioner i projektet, program för olika utbildningstillfällen, beskrivningar av delprojekt samt vissa tekniska och praktiska instruktioner beträffande skoldatanätet. Handlingarna har tagits ur pärmen men den ursprungliga ordningen har bevarats.

I eget omslag.
Tid:
1994
Taggad: