Information från valenheten 4: ”Rösträkning och mandatfördelning”

Proveniens:

Per-Olof Josefsson är en av den svenska internethistoriens portalfigurer. 1992 deltog han i uppbyggnaden av SwipNet (Swedish IP Network) som ansvarig för Internet säljstöd och produktutveckling. SwipNet var den första kommersiella Internetoperatören i Sverige och en bland de första i Europa. SwipNet var ett dotterbolag till Tele2 och var aktivt under perioden 1991-1994. Mellan 1996 – 1999 innehade han flera olika position vid SwipNet/Tele2. Mellan 2002-2005 tjänstgjorde Josefsson som VD vid NIC.SE, det bolag som fram tills 2005 administrerade .se-domänerna, då det integrerades in i .SE, idag IIS.
Från 2006-2009 Försäljnings- och marknadschef för stiftelsen.

Juridisk status:
Donation
Arkiv:

Det arkiv som Per-Olof Josefsson skänkt till Internetmuseum består i huvudsak av
handlingar insamlade under verksamhetsperioden vid SwipNet 1992-1999. Därtill hör
bl.a. handlingar kopplade till den första E-postdistributionen av valresultatet vid ett
allmänt val, 1994, vilket efter upphandling utfördes av Tele2/SwipNet i samordning
med riksskatteverket och som får betraktas som revolutionerande då det tillät svenska
tidningar av mycket skilda storlekar att omedelbart få tillgång till valresultatet
omedelbart efter sluträkningen.

Omfång: 2 volymer
Tidsomfång: 1992-2015

Serie:

Volym 1. (Omslag 1.1. till 1.13.) berör samtliga på något vis arkivbildarens verksamhetstid vid SwipNet.
1.10. till 1.13. berör elektronisk distribution av valresultat i valen 1994 och Eu-valet 1995.
Volym 2 innehåller företrädesvis pressklipp och kopierade tidningsartiklar.

Omslag:

1994 stod SwipNet för den elektroniska distributionen av valresultatet. Josefsson kom i samband med detta arbete
över en mängd material berörande valförättandet, ej direkt relaterade till den elektroniska distributionsdelen, vilket samlats i detta omslag.

Volym:
1
Förvar:
1B
Titel:
Information från valenheten 4: ”Rösträkning och mandatfördelning”
Tid:
1991-06
Utgivare:
Valenheten, Skatteverket
Skriftserie:
RSV
Serienummer:
RSV 772