Inför ett svenskt kulturnät: IT och framtiden inom kulturområdet

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Förvar:
Offentligt tryck
Titel:
Inför ett svenskt kulturnät: IT och framtiden inom kulturområdet
Tid:
1996-07
Författare:
Utgivare:
Kulturdepartementet
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 1996:110
ISBN:
91-38-20321-9
ISSN:
0375-250X
Taggad: