Inför en svensk policy för säker elektronisk kommunikation: Referat från ett seminarium anordnad av IT-kommissionen, Närings- och handelsdepartementet och SEIS den 11 december 1996.

Proveniens:

Född 1957. Anne-Marie Eklund Löwinder är en förgrundsgestalt i svensk internethistoria och framstående expert inom informations- och IT-säkerhetsfrågor. Eklund-Löwinder har sedan tidigt 1980-tal varit sysselsatt med informationssäkerhetsrelaterade frågor. Under en lång period (1987-1998) arbetade hon på Statskontoret, något som avspeglas av den stora mängden arkivmaterial och tryck från denna myndighet i hennes samlingar.

Mellan 1998-2001 projektledare vid den fjärde IT-kommissionens sekretariat och ledde där två av observatorierna.

2001 rekryterades hon till Stiftelsen för internetinfrastruktur som projektledare, där hon stannade till 2004.

2004 tillträdde hon positionen som informationssäkerhetschef vid NIC.SE. Hon har sedan dess verkat som omväxlande kvalitets- och säkerhetschef, säkerhetschef och är numera CISO på Internetstiftelsen.

Juridisk status:
Deponerad
Förvar:
Offentligt tryck III: IT-Kommissionens rapporter 1995-1998
Titel:
Inför en svensk policy för säker elektronisk kommunikation: Referat från ett seminarium anordnad av IT-kommissionen, Närings- och handelsdepartementet och SEIS den 11 december 1996.
Tid:
1997
Författare:
Utgivare:
IT-Kommissionen
Skriftserie:
IT-kommissionens allmänna rapportserie
Alternativ serie:
SOU 1997:73
Serienummer:
6/97
ISBN:
91-38-20606-4/99-2441698-8 (SOU)/0375-250X