Idolens Hemlighet

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
4B
Titel:
Idolens Hemlighet
Kommentar:
Boken var ett delprojekt i svenska skoldatanätet och är ett tidigt exempel på vad som idag kallas för crowdsourcing: den författades tillsammans av en större mängd svenska mellanstadieelever, genom internet, och publicerades även i hemsidesform
Tid:
1996
Författare:
Utgivare:
En bok för alla
ISBN:
91-7448-936-4