Icon-block

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
Icon-block
Kommentar:
Brandat kontorsmaterial använt på Icons kontor. Intern branding förekom överallt i IT-boomens företag, på vilka grepp för att skapa en stark samhörighetskänsla upptog stor tid och mycket pengar. Internt riktad branding var ett av de huvudsakliga visen detta tog sig uttryck i.
Tidskommentar:
ca. 1999-2001
Utgivare:
Icon
Löpnummer:
21
Fysisk beskrivning:
3st ej använda pappersblock med Icon Medialabs logotyp (blanka ark). Två ex med blå pärm med trycket: ”technology oves so fast, it keeps you on your toes... better to be on a rollercoaster than a merry-go-round...”