”Houe of cards”-lek

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
”Houe of cards”-lek
Kommentar:
Utgiven av Ravensburg, tanken med denna lek var uteslutande
korthusbyggande. Detta var emellertid något den enligt Grankvist aldrig
användes för på Icon Medialab:
”Du säger 'House of cards' Det verkar som man kan bygga här... det har
jag ingen aning om. Jag har aldrig varit med om det, aldrig använt den
så. Det är idégenerering. Är du i en kreativ process och sitter fast, så bara
genom att titta på random bilder, random föremål, så kan du få
associationer, och det var det vi ville få loss... på så sätt är den här inte
representativ [för branschen] Men den är ju också en signal att det
uppenbarligen var helt okej att leka på det sättet...”
Tidskommentar:
ca. 2000-2001
Löpnummer:
31
Fysisk beskrivning:
Kortlek. Dekorerade med olika bildmotiv, ingen numrering. Längs med
kortens sidor finns inskärningar som låter dem sammanfogas i flera
kombinationer.
Taggad: