Fri aktör, egenanställd, ny daglönare – Hur ser det ut idag? – Vad behöver Göras? Dokumentation från ett andra samtal den 12 april 1999 om nya anställningsformer anordnat av Det IT-rättsliga Observatoriet hos IT-kommissionen

Proveniens:

Född 1957. Anne-Marie Eklund Löwinder är en förgrundsgestalt i svensk internethistoria och framstående expert inom informations- och IT-säkerhetsfrågor. Eklund-Löwinder har sedan tidigt 1980-tal varit sysselsatt med informationssäkerhetsrelaterade frågor. Under en lång period (1987-1998) arbetade hon på Statskontoret, något som avspeglas av den stora mängden arkivmaterial och tryck från denna myndighet i hennes samlingar.

Mellan 1998-2001 projektledare vid den fjärde IT-kommissionens sekretariat och ledde där två av observatorierna.

2001 rekryterades hon till Stiftelsen för internetinfrastruktur som projektledare, där hon stannade till 2004.

2004 tillträdde hon positionen som informationssäkerhetschef vid NIC.SE. Hon har sedan dess verkat som omväxlande kvalitets- och säkerhetschef, säkerhetschef och är numera CISO på Internetstiftelsen.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
Offentligt tryck V: IT-Kommissionens observatorierapporter
Titel:
Fri aktör, egenanställd, ny daglönare – Hur ser det ut idag? – Vad behöver Göras? Dokumentation från ett andra samtal den 12 april 1999 om nya anställningsformer anordnat av Det IT-rättsliga Observatoriet hos IT-kommissionen
Tid:
1999
Författare:
Utgivare:
IT-Kommissionen
Skriftserie:
Det it-rättsliga observatoriets rapportserie
Serienummer:
11/99
ISSN:
1403-6185
Taggad: