Framtidens Internet som hot och möjlighet: Ett tjugoårigt perspektiv till år 2030

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
Framtidens Internet som hot och möjlighet: Ett tjugoårigt perspektiv till år 2030
Tid:
2011
Författare:
Utgivare:
Railhead Publishing
ISBN:
9780984349371