framfab CultureMag

Proveniens:

Jonas Birgersson (1971) hör till en av internetboomens mest drivande och uppmärksammade personer.
Främst är Birgersson bekant för grundandet av framtidsfabriken, eller framfab, som snabbt kom att bli en av erans mest ikoniska IT-konsultbolag. Birgersson utmärker sig även med att 1998 ha grundat bredbandsbolaget, som snabbt växte till att ha förblivit en av Sveriges ledande internetleverantörer, något som i pressen erhöll honom smeknamnet ”bredbandsjesus”.

Juridisk status:
Donerad
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Volym:
1
Förvar:
1B
Titel:
framfab CultureMag
Kommentar:
Första numret i obrutet plasthölje.
Som en del i sitt varumärkes- och företagskultursbyggande gjorde framfab ett kortlivat försök att ge ut ett eget kulturmagasin.
Tid:
2000
Utgivare:
framfab
Taggad: