Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Upphandling – abonnentäxlar
 Författare:   |  Tid: 1998  | 
Offentlighet & IT – Vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen
 Författare:   |  Tid: 2002  | 
Samverkande 24-timmarsmyndigheter – Sammanhållen elektronisk förvaltning
 Författare:   |  Serie:   |  Volym: 1
Sammanhållen strategi för samhällets IT-säkerhet
 Författare:   |  Tid: 1998  | 
“Sammanhållen strategi för samhällets IT-säkerhet”
 Författare:   |  Tid: 1998  |  Serie:   |  Volym: 2
World Wide Web för offentlig förvaltning. En beskrivning av tekniken
 Författare:   |  Tid: 1995  | 
Internet. Världens största datornätverk
 Författare:   |  Tid: 1994  | 
E-posthandboken del I. X.400- och Internetadressering Rekommendation för offentlig förvaltning vid adressering av elektronisk post
 Författare:   |  Tid: 1994  | 
Till dig som använder fax och elpost i arbetet. Information om offentlighetslagstiftningens krav på den som arbetar i offentlig förvaltning
 Författare:   |  Tid: 1993  | 
SOSIP Version 1.0. The Swedish Government OSI Profile
 Författare:   |  Tid: 1990  |