Expanding your BBS

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
Expanding your BBS
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
John Wiley & Sons, Inc.
ISBN:
0-471-11566-5