”Entrance into the Smithsonian Institution’s permanent research collection on information technology”

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:
Omslag:

Scott McNeilly från Sun Microsystems nominerade 1998 Svenska Skoldatanätet till Computerworld Smithsonian Awards. Projektet vann inte men nomineringen resulterade i en hel del kommunikationer och utbyten med Smithsonian institution som också införde materialet om Skoldatanätet i sina permanenta samlingar om informationsteknologi.

Se även Groths digitala samlingar.

Volym:
2
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
”Entrance into the Smithsonian Institution’s permanent research collection on information technology”
Kommentar:
Officiellt tillkännagivande av nomineringen. Innehåller förfrågan om beskrivning av det nominerade projektet.
Tid:
1998-01-21
Författare:
Utgivare:
Computerworld Smithsonian Awards
Taggad: