En missbruksmodell? Observatoriets överväganden om vissa frågor rörande PUL och om utformningen av en missbruksmodell

Proveniens:

Född 1957. Anne-Marie Eklund Löwinder är en förgrundsgestalt i svensk internethistoria och framstående expert inom informations- och IT-säkerhetsfrågor. Eklund-Löwinder har sedan tidigt 1980-tal varit sysselsatt med informationssäkerhetsrelaterade frågor. Under en lång period (1987-1998) arbetade hon på Statskontoret, något som avspeglas av den stora mängden arkivmaterial och tryck från denna myndighet i hennes samlingar.

Mellan 1998-2001 projektledare vid den fjärde IT-kommissionens sekretariat och ledde där två av observatorierna.

2001 rekryterades hon till Stiftelsen för internetinfrastruktur som projektledare, där hon stannade till 2004.

2004 tillträdde hon positionen som informationssäkerhetschef vid NIC.SE. Hon har sedan dess verkat som omväxlande kvalitets- och säkerhetschef, säkerhetschef och är numera CISO på Internetstiftelsen.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
Offentligt tryck V: IT-Kommissionens observatorierapporter
Titel:
En missbruksmodell? Observatoriets överväganden om vissa frågor rörande PUL och om utformningen av en missbruksmodell
Tid:
1998
Författare:
Utgivare:
IT-Kommissionen
Skriftserie:
Det it-rättsliga observatoriets rapportserie
Serienummer:
8/98
ISSN:
1403-6185
Taggad: