En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd – ITPS slutrapportering av uppdraget att utvärdera den svenska IT-politiken

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
2A
Titel:
En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd – ITPS slutrapportering av uppdraget att utvärdera den svenska IT-politiken
Kommentar:
Finns även i engelsk översättning.
Tid:
2003
Skriftserie:
ITPS rapportserie
Serienummer:
A2003:015
ISSN:
1652-0483
Taggad: