Strategi och metodik för informationsförsörjning i ärendehantering – Rapport till Statskontoret

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Övrigt material ang. internet som inte platsar i övriga serier arkivet. Bland annat artiklar. Separationen mellan visst material med ursprung i forskning och offentlig sektor från övriga serier kommer av respekt för ursprunglig ordning.

Omslag:
Volym:
1
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Strategi och metodik för informationsförsörjning i ärendehantering – Rapport till Statskontoret
Kommentar:
Uppdrag inom ramen av projektet "Informationsförsörjning för en sammanhållen e-förvaltning - etapp 1". Rapport beställd av statskontoret
Tid:
2002-12
Författare:
Utgivare:
MetaMatrix
Serienummer:
dir 1998:61
Taggad: