E-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle – Slutbetänkande av 24-timmarsdelegationen

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
2A
Titel:
E-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle – Slutbetänkande av 24-timmarsdelegationen
Tid:
2001
Författare:
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 2005:119
ISBN:
91-38-22501-8
ISSN:
0375-250X