E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation.

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation.
Kommentar:
Betänkande av utredningen om bildande av en E-legitimationsnämnd
Tid:
2010
Utgivare:
Regeringskansliet
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
2010:104
ISBN:
978-91-38-23507-2
ISSN:
0375-250X
Taggad: