e-lärande som utmaning – Slutrapport från Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Referens:
Se även delrapporten Ds 2002:10
Titel:
e-lärande som utmaning – Slutrapport från Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan
Tid:
2002
Författare:
Utgivare:
Utbildningsdepartementet
Skriftserie:
Departmentsserien
Serienummer:
Ds 2002:55
ISBN:
91-38-21787-2
ISSN:
0284-6012
Taggad: