Don’t make me think! A common sense approach to web usability

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
Don’t make me think! A common sense approach to web usability
Tid:
2000
Författare:
Utgivare:
Que
ISBN:
0-7897-2310-7