Directory of directories on the internet. A guide to information sources

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
Directory of directories on the internet. A guide to information sources
Tid:
1994
Författare:
Utgivare:
Meckler Publishing
ISBN:
0-88736-768-2