Digitalism – När allting är internet

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
3C
Titel:
Digitalism – När allting är internet
Tid:
2014
Författare:
Utgivare:
Volante
ISBN:
978-91-874119-11-9