Det Globala Imperiet

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Referens:
Se även första bandet, Nätokraterna
Se även tredje bandet, Kroppsmaskinerna
Titel:
Det Globala Imperiet
Tid:
2011
Tidskommentar:
Senare pocketutgåva. Originaltryck 2009
Författare:
Utgivare:
Publit
Skriftserie:
Futuricatrilogin
Serienummer:
2
ISBN:
978-91-7437-153-6