Datornät och telekommunikationer – Infrastruktur för informationssamhället

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
2A
Titel:
Datornät och telekommunikationer – Infrastruktur för informationssamhället
Författare:
Utgivare:
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
Skriftserie:
NUTEK R.
Serienummer:
R 1993:66
ISSN:
1102-2574
Taggad: