Datormagazin C64/128 – Årgång 7 (1992) nr 1-16

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Tomas Rundqvists tidningssamling innehåller mer eller mindre kompletta årgångar av Datormagazin C64/128 (senare endast Datormagasin) samt nummer från flera
andra tidiga exempel på IT- och datortidningar. Tidningarna – som till stor del rör hemdatorteknologi – kommer till stor del från tiden innan internet, men är av intresse
då de till stor del behandlar BBS-teknologin som ur många avseenden kan ses som en föregångare ur en användarsynpunkt. Den är också intressant då många av de pionjärer
som var inblandade i internetteknologins utveckling började som hemdator-entusiaster; Amiga, Commodore, och liknande system var påfallande ofta ”inkörsporten”, varigenom den
tidiga hemdatorhobbyns kultur och språk som kommer till uttryck i dessa tidningar oundvikligen kom att sätta sin prägel på det tidiga internets utveckling, om än indirekt.

Serie:
Volym:
8
Förvar:
2A
Referens:
Resterande årgången i volym 9
Titel:
Datormagazin C64/128 – Årgång 7 (1992) nr 1-16
Kommentar:
Nr 13 saknas. Under 1992 byter tidningen förlag till Bröderna Lindströms förlags AB och namn från ”Datormagazin C64/128” till ”Datormagazin”
Tid:
1992
Utgivare:
Pressmakarna mediabyrå AB
ISSN:
0238-3379
Taggad: