Datormagazin – Årgång 6 (1991) nr 6-22

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Tomas Rundqvists tidningssamling innehåller mer eller mindre kompletta årgångar av Datormagazin C64/128 (senare endast Datormagasin) samt nummer från flera
andra tidiga exempel på IT- och datortidningar. Tidningarna – som till stor del rör hemdatorteknologi – kommer till stor del från tiden innan internet, men är av intresse
då de till stor del behandlar BBS-teknologin som ur många avseenden kan ses som en föregångare ur en användarsynpunkt. Den är också intressant då många av de pionjärer
som var inblandade i internetteknologins utveckling började som hemdator-entusiaster; Amiga, Commodore, och liknande system var påfallande ofta ”inkörsporten”, varigenom den
tidiga hemdatorhobbyns kultur och språk som kommer till uttryck i dessa tidningar oundvikligen kom att sätta sin prägel på det tidiga internets utveckling, om än indirekt.

Serie:
Volym:
7
Förvar:
2A
Referens:
Nr 1-5 i volym 6.
Titel:
Datormagazin – Årgång 6 (1991) nr 6-22
Kommentar:
Tidningen, som hittills tryckts i tabloidformat, övergår här till magasinsformat.
Tid:
1991
Utgivare:
Pressmakarna mediabyrå AB
ISSN:
0238-3379
Taggad: