Datorisering och Rehabilitering – en utvärdering av införandet av IT i Röda Korsets verksamhet

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Tidningar, pamfletter, informationstryck med ursprung i kommersiell och ideellt sektor.

Volym:
3 (Ideell sektor)
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Datorisering och Rehabilitering – en utvärdering av införandet av IT i Röda Korsets verksamhet
Kommentar:
Häftad papperspärm. 80 sidor.
Tid:
2000
Författare:
Utgivare:
Röda Korsets Center för torterade flyktingar
ISBN:
91-631-0658-2
Taggad: