Dator till vardags

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Dator till vardags
Tid:
2002
Utgivare:
Daedalus
Skriftserie:
Tekniska muséets årsbok
Serienummer:
årgång 70
ISBN:
91-7616-019-X
ISSN:
00700-2528