Datalagring och integritet

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Datalagring och integritet
Kommentar:
Delbetänkande av datalagringsutredningen. Sidorna har understrykningar och utförliga marginalanteckningar i bläck.
Tid:
2015
Författare:
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 2015:31
ISBN:
978-91-38-24265-0
ISSN:
0375-250X