Datakommunikation med persondatorer

Proveniens:
Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4A
Titel:
Datakommunikation med persondatorer
Tid:
1988
Författare:
Utgivare:
Columna Förlags AB
ISBN:
91-7942-012-5