Datakommunikation: Datanät, protokoll och design.

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Datakommunikation: Datanät, protokoll och design.
Tid:
1983
Författare:
Utgivare:
Studentlitteratur
ISBN:
91-44-01252-7