Data communications, computer networks and open systems

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
Data communications, computer networks and open systems
Tid:
1992
Tidskommentar:
Tredje upplagan
Författare:
Utgivare:
Addison-Wesley
ISBN:
0-201-56506-4
ISSN:
99-0555149-2