DAFA – Myndighet eller bolag? Betänkande av DAFA-utredningen

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
Offentligt tryck VII: Departementsserien och regeringskansliet
Titel:
DAFA – Myndighet eller bolag? Betänkande av DAFA-utredningen
Tid:
1985
Författare:
Utgivare:
Regeringskansliet, Civildepartementet
Skriftserie:
Civildepartementsserien
Serienummer:
Ds C 1985:1
ISBN:
91-38-08700-6