Crossing the internet threshold. An instructional handbook.

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
Crossing the internet threshold. An instructional handbook.
Tid:
1994
Tidskommentar:
Andra upplagan
Författare:
Utgivare:
Library solutions press
ISBN:
1-882208-07-2