Creepypasta

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Creepypasta
Tid:
2014
Författare:
Utgivare:
Galago
ISBN:
978-91-7037-803-4