Computer networks

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
Computer networks
Tid:
1996
Tidskommentar:
Tredje upplagan
Författare:
Utgivare:
Prentice-Hall international Inc.
ISBN:
0-13-349945-6