Building Internet firewalls

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Building Internet firewalls
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
O'Reilly & Associates, Inc.
ISBN:
1-56592-124-0