Broschyr: Informations-portalen (konferens)

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Tidningar, pamfletter, informationstryck med ursprung i kommersiell och ideellt sektor.

Omslag:

Småtryck och reklamtryck från kommersiella aktörer.

Volym:
2
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Broschyr: Informations-portalen (konferens)
Kommentar:
Marknadsföringsbroschyr för konferens hållen 18 maj 2000 i Enskede arrangerad av Dataföreningen kompetens.
Tid:
2000
Utgivare:
Dataföreningen Kompetens
Taggad: