@-Brevsprättare

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
@-Brevsprättare
Kommentar:
Torget var en av de två första svenska webportalerna lanserad av posten 1996 . Icon Medialabs VD från 1999, Ulf Dahlsten, hade tidigare varit chef på det nyligen bolagiserade posten när detta skedde. Sannolikt föll föremålet Grankvist i händerna på dessa vägar.
Tidskommentar:
ca. 1999-2001
Utgivare:
torget.se
Löpnummer:
28
Fysisk beskrivning:
Brevsprättare formad som @-symbol. Svart plast med metalblad: Tryck: ”www.torget.se”