Brev ang. Smithsonian Awards-nomineringen

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:
Omslag:

Scott McNeilly från Sun Microsystems nominerade 1998 Svenska Skoldatanätet till Computerworld Smithsonian Awards. Projektet vann inte men nomineringen resulterade i en hel del kommunikationer och utbyten med Smithsonian institution som också införde materialet om Skoldatanätet i sina permanenta samlingar om informationsteknologi.

Se även Groths digitala samlingar.

Volym:
2
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Brev ang. Smithsonian Awards-nomineringen
Kommentar:
Fem brev ang. nomineringen:

1997-12-29: Till J. Groth från Executive director och Director of collections på Smithsonian.
1998-02-23: Till B. Regner från Public Education Division på Smithsonian Awards.
1998-03-02: Till J. Groth från Executive director på Smithsonian Awards.
1998-04-16: Inbjudan och reservation av plats för symposium 1998-06-08 på National Museum of American History.
1998-04-17: Till J. Groth. Angående inkluderandet av Skoldatanätet i de permanenta samlingarna + lista över finalister för 1998 års Smithsonian award.
Tidskommentar:
1997-12-29,
1998-02-23,
1998-03-02,
1998-04-16,
1998-04-17,
Författare:
Taggad: