Bokus-reklambokmärke.

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donation
Arkiv:

Per Grankvists arkiv består i huvudsak av handlingar från och insamlade under perioden
1999-2001. Arkivet är en blandning av reklam- och småtryck från Icon och andra ITföretag
under perioden. Därtill tillkommer en samling av ca. 50 visitkort från i huvudsak
olika IT-bolag.

En betydande del av arkivet kommer även från Grankvists hustru Amelie Silfverstolpe,
och är kopplat till dennes tid vid IT-rekryteringsföretaget Wideyes och senare
uppköparna jobline, och rör i huvudsak mässor och konferenser under perioden 1999-
2001.

Se även föremål med proveniens Per Grankvist

Serie:
Omslag:
Volym:
3
Förvar:
1B
Titel:
Bokus-reklambokmärke.