Barnen, BRIS och it 2011

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Tidningar, pamfletter, informationstryck med ursprung i kommersiell och ideellt sektor.

Volym:
3
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Barnen, BRIS och it 2011
Kommentar:
23-sidig informationsbroschyr i A4-format.
Tid:
2011
Författare:
Utgivare:
BRIS
Taggad: