Avtalad upphovsrätt

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Avtalad upphovsrätt
Kommentar:
Delbetänkande av Upphovsrättsutredningen
Tid:
2010
Författare:
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 2010:24
ISBN:
978-91-23371-9
ISSN:
0375-250X
Taggad: