Atarimagazine nr 1 1988 och nr 1-4 1989.

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Tomas Rundqvists tidningssamling innehåller mer eller mindre kompletta årgångar av Datormagazin C64/128 (senare endast Datormagasin) samt nummer från flera
andra tidiga exempel på IT- och datortidningar. Tidningarna – som till stor del rör hemdatorteknologi – kommer till stor del från tiden innan internet, men är av intresse
då de till stor del behandlar BBS-teknologin som ur många avseenden kan ses som en föregångare ur en användarsynpunkt. Den är också intressant då många av de pionjärer
som var inblandade i internetteknologins utveckling började som hemdator-entusiaster; Amiga, Commodore, och liknande system var påfallande ofta ”inkörsporten”, varigenom den
tidiga hemdatorhobbyns kultur och språk som kommer till uttryck i dessa tidningar oundvikligen kom att sätta sin prägel på det tidiga internets utveckling, om än indirekt.

Serie:
Volym:
4
Förvar:
2A
Titel:
Atarimagazine nr 1 1988 och nr 1-4 1989.
Kommentar:
Atarimagazine medföljde som bilaga till vissa nummer av Datormagazin C64/128. Vilka de respektive nummren tillhörde har inte kunnat identifieras.
Tidskommentar:
1988-1989
Utgivare:
Pressmakarna mediabyrå AB
ISSN:
0238-3379
Taggad: