Tomas Rundqvists tidningssamling innehåller mer eller mindre kompletta årgångar av Datormagazin C64/128 (senare endast Datormagasin) samt nummer från flera
andra tidiga exempel på IT- och datortidningar. Tidningarna – som till stor del rör hemdatorteknologi – kommer till stor del från tiden innan internet, men är av intresse
då de till stor del behandlar BBS-teknologin som ur många avseenden kan ses som en föregångare ur en användarsynpunkt. Den är också intressant då många av de pionjärer
som var inblandade i internetteknologins utveckling började som hemdator-entusiaster; Amiga, Commodore, och liknande system var påfallande ofta ”inkörsporten”, varigenom den
tidiga hemdatorhobbyns kultur och språk som kommer till uttryck i dessa tidningar oundvikligen kom att sätta sin prägel på det tidiga internets utveckling, om än indirekt.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Atarimagazine nr 1 1988 och nr 1-4 1989.
 Serie:   |  Volym: 4
Datormagazin – Årgång 9 (1994) nr 1-8
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 10
Amiga-forum: officiellt organ för swedish usergroup of Amiga, Nr 13-1994
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Datormagazin – Årgång 8 (1993) nr 1-12.
 Tid: 1993  |  Serie:   |  Volym: 9
Datormagazin – Årgång 8 (1993) nr 13-22.
 Tid: 1993  |  Serie:   |  Volym: 10
Datormagazin C64/128 – Årgång 7 (1992) nr 1-16
 Tid: 1992  |  Serie:   |  Volym: 8
Datormagazin – Årgång 7 (1992) nr 17-22
 Tid: 1992  |  Serie:   |  Volym: 9
Svenska Hemdatornytt nr 9 1984 & nr 5 1991
 Tid: 1991  |  Serie:   |  Volym: 1
Datormagazin C64/128 – Årgång 6 (1991) nr 1-5
 Tid: 1991  |  Serie:   |  Volym: 6
Datormagazin – Årgång 6 (1991) nr 6-22
 Tid: 1991  |  Serie:   |  Volym: 7