Eklund Löwinders arkiv återspeglar arkivbildarens långa arbete med IT-säkerhetsrelaterade frågor i offentlig sektor:
arbets- och internmaterial från diverse offentliga utredningar och arbetsgrupper har en prominent position. Frågor om IT-säkerhet och lagstiftning i IT-frågor utgör den genomgående tråden i materialet, som sammantaget uppfångar, om än i brottstycken, de stora dragen av den svenska utvecklingen på detta fält. På så vis kompletterar arkivet och arkivbildarens boksamling varandra väl då de ofta direkt berör varandra.

Omfång: 9 volymer över 8 serier, varav 2 luftserier (4 & 8)
Tidsomfång: 1981-2014

Samtliga handlingar och böcker i arkivet och biblioteket inlämnade av Anne-Marie Eklund Löwinder räknas som deposition. De är emellertid så länge de hålls i Internetmuseums förvar allmänt tillgängliga för användning.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Continuing Cooperation – The NRO’s role in Internet Governance
 Tid: 2007  |  Serie:   |  Volym: 1
Att handla på internet – Vad kostar det och vilka regler gäller för mig som privatperson?
 Tid: 2001-02  |  Serie:   |  Volym: 1
Överföring av betaldata – Rekommendation till säkerhetsrutiner
 Tid: 1987  |  Serie:   |  Volym: 1
Internet Society tar ansvar för Internets framtid
 Serie:   |  Volym: 1
4st reklamblad från SETEC TAG presenterandes eID-produkter och lösningar
 Serie:   |  Volym: 1
Pressklipp: ”EU-grupp synar nästa internet”
 Serie:   |  Volym: Inryms i AMEL 7, volym 1
Utskrifter angående ”cookies”
 Serie:   |  Volym: Inryms i AMEL 7, volym 1
Pressklipp ur Svenska Dagbladet från perioden 2001-2010
 Serie:   |  Volym: 2
Pressklipp, blandade tidningar
 Serie:   |  Volym: 2
Klipp ur ej identifierade tidningar
 Serie:   |  Volym: 2