An introduction to open systems interconnection

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
An introduction to open systems interconnection
Tid:
1990
Författare:
Utgivare:
Computer science press (W.H. Freeman and Company)
ISBN:
0-7167-8180-8