Aktuellt från SNUS nr 1 – Januari 1999

Proveniens:
Juridisk status:
Donerad
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:
Volym:
3
Förvar:
1B
Titel:
Aktuellt från SNUS nr 1 – Januari 1999
Kommentar:
Medlemstidning för Swedish Network Users Society. Fyrsidigt. Svart tryck på gult papper.
Tid:
1999-01
Utgivare:
Swedish Network Users' Society
Taggad: