Absolut Citron-reklamföremål

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
Absolut Citron-reklamföremål
Kommentar:
Reklamföremål, sannolikt medföljande något varuköp eller liknande. Dess plats i sammanhanget är oklart men tjänade sannolikt som ett av många kreativitetsinstrument i någon av Grankvists ”verktygslådor”.
Tidskommentar:
ca. 1999-2001
Löpnummer:
29
Fysisk beskrivning:
Platt skiva i mjukplast fjärilsfigurer i rör sig när föremålet utsätts för tryck. ”Absolut citron” i gult tryck.
Taggad: