A guide to the TCP/IP protocol suite

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
A guide to the TCP/IP protocol suite
Tid:
1993
Författare:
Utgivare:
Artech House
ISBN:
99-0265201-8